top of page
NERF

د شمال ختیځ سیمه ایز فورم (NERF) د هند لاندې ایالتونو څخه جوړ دی: 

  • مانیپور

  • ناګالند

  • اروناچل پردیش

  • میګالیا

  • تریپوره

  • آسام

 

دا مهال په مانیپور او ناګالینډ کې غونډې روانې دي.

bottom of page